Onderbouw

In de onderbouw werken, spelen en leren de kinderen van groep 1 en 2 samen. Het zintuiglijk materiaal staat centraal. Voor elk deelgebied van de waarneming is een bepaald materiaal ontwikkeld. Juist in deze periode is het kind volop bezig met leren waarne...

Lees verder

Middenbouw

In de middenbouw, waarin kinderen van groep 3 tot en met 5 samen leren, wordt gewerkt aan ontwikkeling van de basisvaardigheden lezen, rekenen, schrijven en taal. Kinderen worden gestimuleerd tot ontwikkeling van een goede werkhouding en organisatie van h...

Lees verder

Bovenbouw

De vaardigheden die de kinderen in de onderbouw en middenbouw hebben geleerd, worden in de bovenbouw, groep 6 tot en met 8, gebruikt om kennis uit te breiden. Bovenbouwkinderen hebben veel interesse in de wereld met al zijn verschijnselen. Ze willen het n...

Lees verder

Leerlingenraad

Leerlingenraad: In de leerlingenraad is iedere groep vertegenwoordigd met een leerling en wordt er een paar keer per jaar vergaderd, waarbij de directeur van de school de vergadering voorzit. De agenda wordt zowel door de kinderen als de leerkrachten sam...

Lees verder

Uitstroomgegevens

Voor het schooljaar 2021-2022 zijn de volgende adviezen gegeven: VWO 50 % VWO/ HAVO 18 % HAVO 12 % HAVO/ VMBO TL 7 % VMBO TL 2 % VMBO BA/KA 9 % VSO 2%     Uiteraard zijn we trots op zo'n goede uitstroom, maar we vin...

Lees verder


Abeelweg 225

3053 PA Rotterdam

010 4180862

tuinstad@nullmontessorischooltuinstad.nl