Bovenbouw

De vaardigheden die de kinderen in de onderbouw en middenbouw hebben geleerd, worden in de bovenbouw, groep 6 tot en met 8, gebruikt om kennis uit te breiden. Bovenbouwkinderen hebben veel interesse in de wereld met al zijn verschijnselen. Ze willen het naadje van de kous weten over allerlei verschillende onderwerpen en krijgen de gelegenheid om zich daarin te verdiepen. Niet voor niets noemde Maria Montessori het bovenbouwkind “de wetenschapper”.

Wij verwachten van de leerlingen een hoge mate van zelfstandigheid en steeds meer eigen verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Het is belangrijk dat kinderen zelf keuzes kunnen maken en de gevolgen ervan leren te overzien. Uiteindelijk komen deze vaardigheden hen goed van pas in het voortgezet onderwijs.

Vanaf groep zes werken de kinderen grotendeels schriftelijk. De leraren hanteren een dag-, week- of maandplanning, variërend per kind. Als de planning is verstreken, bespreken zij met het kind wat zij hebben geleerd. De volgende planning wordt, in overleg met het kind, hierop afgestemd.

Groepslessen worden meestal gegeven aan kleine groepen van een vergelijkbaar niveau. Dit geldt voor de rekenlessen, de taal- en spellingslessen en de lessen voor begrijpend lezen. Kinderen worden gestimuleerd bepaalde opdrachten samen te doen. Hierbij worden “coöperatieve" werkvormen gebruikt, waardoor de kinderen de kans krijgen om van elkaar te leren.

In de bovenbouw worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en techniek in samenhang aangeboden. Deze werkwijze komt voort uit de montessorididactiek en heet Kosmisch Onderwijs (KOO). De methode waaruit deze lessen wordt aangeboden is van Da Vinci ( www.davinciacademie.nl ). De lessen gaan uit van drie tot vier thema’s per jaar en worden aan de hele klas aangeboden. De verwerking van de les wordt gedaan op het niveau en naar de interesse van de leerling.

De bovenbouwklassen krijgen anderhalf uur per week gymles van de vakleerkracht.

Muziek wordt aangeboden door de eigen leerkracht, de methode ‘123ZING’ wordt hiervoor gebruikt. Daarnaast zingen de kinderen met de vakleerkracht muziek.

Engels wordt voortgezet in de bovenbouw. Hierbij wordt ook in deze bouw de methode Take it Easy gebruikt.

 

 

Terug

Abeelweg 225

3053 PA Rotterdam

010 4180862

tuinstad@nullmontessorischooltuinstad.nl