Onderbouw

In de onderbouw werken, spelen en leren de kinderen van groep 1 en 2 samen. Het zintuiglijk materiaal staat centraal. Voor elk deelgebied van de waarneming is een bepaald materiaal ontwikkeld. Juist in deze periode is het kind volop bezig met leren waarnemen.

In deze periode is het belangrijk met allerlei activiteiten bij te dragen aan het gevoel van de kleuter dat hij voor zichzelf kan zorgen. Juist dit gevoel draagt bij aan zijn zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde.

Wij vinden het belangrijk dat het kind leert zelfstandig te handelen. Dat begint al in de onderbouw. Wij moedigen de kinderen aan om zelf hun jas op te hangen, zelf hun pauzehapje weg te zetten en een werkje te kiezen. De kinderen mogen een plantje meenemen naar school en dit zelf te verzorgen.

Het schept een huiselijke sfeer in de klas en stimuleert de zorg voor de omgeving. De kinderen leren om gekozen werkjes na gebruik netjes op te ruimen. Af en toe is er een huishouduurtje waarbij alle kinderen een bijdrage leveren aan het netjes houden van het lokaal.

Op onze school hanteren wij de gedachte ‘Werken is spelen en spelen is werken’. In de onderbouw wordt spelenderwijs gewerkt met montessorimaterialen als de roze toren en kralentrapjes. Dit materiaal biedt de kinderen veel structuur, stimuleert de ontwikkeling van zintuigen en motoriek, en leent zich uitstekend voor het aanleren van woorden en begrippen.

Bovendien kunnen kleuters er goed mee (leren) samenwerken. In de onderbouw ontdekken de kinderen cijfers en getallen. De schuurpapieren letters en cijfers worden hiervoor gebruikt. Wanneer kinderen daar belangstelling voor hebben, leren zij letters en komen zij in de onderbouw al toe aan het leggen van woorden met losse letters en het lezen van korte woorden.

Andere vormen van spel en werk krijgen eveneens veel aandacht in de onderbouw. In een hoek van de klas kunnen de kinderen naar hartenlust spelen aan de hand van steeds wisselende thema’s (‘in de winkel’, ‘bij de dokter’, ‘bij de kapper’). De kinderen kiezen niet uitsluitend zelf hun werkjes, soms stuurt de leerkracht hier wat in.

Op grond van observaties worden door de leerkracht ook lesjes aangeboden om te zorgen dat het kind zich de lesstof eigen maakt. Verder zijn in de onderbouw spullen voor huishoudelijke karweitjes aanwezig. Door de lesjes met dit materiaal worden de kinderen in staat gesteld om zelfstandig een bijdrage te leveren aan een verzorgde omgeving.

Leerkrachten in de onderbouw bieden regelmatig groepslessen aan over allerlei onderwerpen uit de natuur en het dagelijks leven of de themahoeken. Daarnaast worden taal- en telspelletjes gedaan en de zogenaamde algemene lessen ter bevordering van het goed hanteren van het materiaal en het verbeteren van de sociale omgang in de klas.

Jonge kinderen willen graag bewegen. In de onderbouw krijgen kinderen volop de kans om vrij te werken, vaak op kleedjes op de grond. Verder spelen de kleuters elke dag buiten, mits het weer dat toestaat. De kinderen krijgen minimaal twee keer per week gymnastiekles van de eigen leerkracht. De kinderen gymmen in hun ondergoed.

In de onderbouw staan de vakken ‘beeldende vorming’ en ‘creatieve ontwikkeling’ regelmatig op het programma. We werken dit schooljaar met de muziekmethode ‘De 123ZING’. De Muziekmethode is een digitale, flexibele en laagdrempelige manier van lesgeven in muziek voor groep 1 t/m 8 voor alle leerkrachten en ook voor de kinderen thuis. Zij leren over muziek door het te doen. De kinderen zingen regelmatig in de klas en doen muziekspelletjes en –lesjes. Zij zingen ook nog met de vakleerkracht muziek.

Ook wordt al een start gemaakt in groep 1 met Engels met de methode Take it Easy! Voor meer informatie kunt u klikken op de volgende link:

Take it easy onderbouw

De onderbouwleerkrachten overleggen regelmatig met elkaar om er voor te zorgen dat het lesaanbod in de klassen goed met elkaar overeenkomt en dat er een goede doorgaande ontwikkelingslijn is binnen de bouw.

Terug

Abeelweg 225

3053 PA Rotterdam

010 4180862

tuinstad@nullmontessorischooltuinstad.nl