Ouderraad (OR)

Binnen de school is er een actieve ouderraad (OR) die de leerkrachten ondersteunt bij het organiseren van activiteiten voor de kinderen, denk bijvoorbeeld aan het sinterklaasfeest, het paasontbijt en Koningsdag. Iedere groep heeft een klassenouder die sa...

Lees verder

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en de medewerkers van de gehele school. De oudergeleding bestaat uit drie ouders en wordt gekozen door de ouders. De medewerkers benoemen uit hun midden eveneens drie vertegenwoordi...

Lees verder

Ouderparticipatie

Onze ouders helpen met de volgende activiteiten: De bibliotheekouders bemannen onze uitgebreide schoolbibliotheek. De kinderen kunnen hier elke dag tot 10.00 uur zelfstandig hun boek gaan ruilen. Fruitouders helpen ons bij het schoonmaken en rondde...

Lees verder

Ervaringen ouders

Een aantal ouders vertellen over hun ervaringen met school. Waarom hebben ze gekozen voor Tuinstad? Zijn ze enthousiast over montessorionderwijs? En hoe beleven hun kinderen dit?  Stephan, zoon groep 4, dochter groep 1/2 “Aangezien ik zelf op ...

Lees verder

Vrienden van ....

De Stichting Vrienden van Montessorischool Tuinstad is in 1999 opgericht door een aantal ouders. Doel van de Stichting is: het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van het klimaat op en rondom school in de breedste zin van het woord. Var...

Lees verder


Abeelweg 225

3053 PA Rotterdam

010 4180862

tuinstad@nullmontessorischooltuinstad.nl