Middenbouw

In de middenbouw, waarin kinderen van groep 3 tot en met 5 samen leren, wordt gewerkt aan ontwikkeling van de basisvaardigheden lezen, rekenen, schrijven en taal. Kinderen worden gestimuleerd tot ontwikkeling van een goede werkhouding en organisatie van het eigen werken. In de middenbouw wordt verwacht dat kinderen gedurende langere tijd geconcentreerd en zelfstandig aan een taak kunnen werken. Door de manier van werken, leren kinderen rekening met elkaar te houden, elkaar te helpen en samen te werken aan een taak.

In de middenbouw gaan kinderen de wereld om zich heen actief ontdekken. Zij zoeken naar oorzaak en gevolg en stellen vaak grote levensvragen. De kinderen krijgen daarom ontwikkelingslessen over allerlei onderwerpen. In de middenbouw is veel documentatie aanwezig om aan de behoefte aan kennis te voldoen. De ontwikkelingslessen worden onder andere gegeven uit de methode Da Vinci ( www.davinciacademie.nl ). Dit is een methode voor Kosmisch Onderwijs die alle vakken met elkaar verbindt. Aardrijkskunde, geschiedenis en biologie worden niet gezien als losstaand iets, maar zijn juist een geheel met elkaar.

Wij stimuleren de kinderen om een goede werkhouding te ontwikkelen, doelgericht te werken en zelfstandig opdrachten uit te voeren. Op deze manier krijgen zij inzicht in hun mogelijkheden en leren zij hun tijd indelen. Net als in de onderbouw werken de kinderen regelmatig op vloerkleedjes.

In de middenbouw heerst een rustige en zelfstandige werksfeer. De ontwikkeling van de zelfstandigheid gaat hier verder. Net als in de onderbouw leren wij de kinderen de klassenregels zodat zij weten wat er van hen wordt verwacht. Zij weten precies wanneer de leerkracht hulp biedt of een les geeft.

Zij leren dat zij vast een ander werkje kunnen doen wanneer de leerkracht bezig is of aan een andere leerling hulp kunnen vragen (uitgestelde aandacht). De kinderen werken met een planning waardoor ze leren hun werk in te plannen. De leerkracht bespreekt regelmatig met de kinderen hoe ze dit het beste aan kunnen pakken qua tijdsindeling en welk werk zij gaan doen in een bepaalde periode.

Om de lessen op niveau aan te bieden (differentiatie) en de lestijd goed te gebruiken, hoeven niet alle kinderen bij elke groepsles aanwezig te zijn. Sommige kinderen kunnen soms eerder van de les weg, omdat ze zich de stof al eigen hebben gemaakt. Deze kinderen hoeven niet te wachten en kunnen zelfstandig aan de slag. Hierdoor wordt hun zelfstandigheid vergroot.

Ook bespreken wij met de kinderen hun leerstijl (“hoe onthoud jij die spellingregel?”). Kinderen leren elkaar te helpen, hulp aan elkaar te vragen of met elkaar samen te werken.

Engels wordt voortgezet in de middenbouwgroepen met Take it Easy.

De middenbouw heeft twee keer per week gymnastiek van een vakleerkracht of zwemlessen. Muziek wordt aangeboden door de eigen leerkracht, de methode ‘123ZING’ wordt hiervoor gebruikt. Daarnaast zingen de kinderen met de vakleerkracht muziek.

 

Terug

Abeelweg 225

3053 PA Rotterdam

010 4180862

tuinstad@nullmontessorischooltuinstad.nl