Schoolgids

De schoolgids geeft informatie over hoe het onderwijs op Montessorischool Tuinstad is georganiseerd en op welke uitgangspunten ons onderwijs is gebaseerd. Klik hier voor de Schoolgids 2020-2021      ...

Lees verder

Privacyverklaring stichting BOOR

De privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door stichting BOOR en de aangesloten scholen.Klik hier voor de privacyverklaring van stichting BOOR.      ...

Lees verder

Protocol meldcode huiselijk geweld

De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe hulpverleners kindermishandeling signaleren en melden.Klik hier voor de Meldcode huiselijk geweld    ...

Lees verder

Protocol medisch handelen & medicatie

Dit protocol biedt handvatten om voorbereid te zijn op kwesties aangaaande het verrichten van medische handelingen en/of het toedienen van medicijnen aan leerlingen.Klik hier voor het protocol medisch handelen....

Lees verder

Verlofformulieren

Leerplicht biedt gelegenheid aanvragen te doen voor extra verlof. Met deze formulieren kunt het verlof aanvragen. U kunt deze formulieren inleveren bij de conciërge van de school. Verlofformulieren langer dan tien dagen Verlofformulieren tien dagen...

Lees verder


Abeelweg 225

3053 PA Rotterdam

010 4180862

tuinstad@nullmontessorischooltuinstad.nl