Hier vindt u allerlei praktische zaken van Montessorischool Tuinstad op alfabetische volgorde. Voor inhoudelijke zaken verwijzen we u graag naar de schoolgids van de school of andere pagina's van deze website. Wijzigingen zullen zo snel mogelijk aangepast worden.

Absentie
Wilt u wanneer uw zoon of dochter absent is, graag dit voor 8.30 uur telefonisch doorgeven aan de conciërge (010-4180862) of persoonlijk aan de leerkracht. Iedere dag wordt de absentielijst ingevuld. Bij onbekend verzuim wordt er gebeld.

De school gaat ’s ochtends om 8.15 uur open. De schooltijden zijn bij ons als volgt. 

Maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag
’s ochtends        08.30 uur – 12.00 uur
lunchh              12.00 uur – 13.00 uur
’s middags        13.00 uur – 15.00 uur 
woensdag         08.30 uur – 12.00 uur

Iedere bouw heeft zijn eigen ingang. De onderbouw neemt de hoofdingang, de middenbouw gaat vanaf het middenplein naar binnen en de bovenbouw gebruikt de ingang helemaal aan de achterkant van de school. Deze verdeling voorkomt veel opstoppingen en we verwachten dat iedereen zich daar zoveel mogelijk aan houdt.
De kinderen komen één voor één naar buiten via de buitendeur van het lokaal of de bouw.

Norlandia
Op Montessorischool Tuinstad wordt er vóór-, vroeg-, tussen- en buitenschoolse opvang aangeboden door kinderopvang  Norlandia, indien  u hier gebruik van wilt maken verwijzen we u naar de website : https://www.Norlandia.nl

Contactgegevens
Wanneer er wijzigingen zijn in de bij ons bekende contactgegevens dan kunt u dit mailen naar y.andreas@montessorischooltuinstad.nl of via het ouderportaal van Parnassys wijzigen.

Gymnastiek
Groep 1-2

De kinderen gymmen in hun ondergoed en op blote voeten in het speellokaal. Speciale gymkleding is hiervoor niet nodig.

Gymnastiek groep 3-8

De kinderen van de midden- en bovenbouw gymmen in de gymzaal aan de Olijflaan en gaan daar te voet naar toe. De kinderen hebben hier een t-shirt, korte broek en stevige gymschoenen (geen zwarte zool) nodig.

Tussen de meivakantie en de herfstvakantie gymmen we (bij mooi weer) op de sportvelden naast de school.

Honden
We willen liever geen honden op het schoolplein (voorbij het hek), we vinden dit niet hygiënisch en sommige kinderen zijn bang voor honden.

Jas en tas
Voor ieder kind zijn er aan de kapstok twee haken. Aan de voorste kan de jas en aan de achterste haak kan de tas worden gehangen.

Maandbrief
Iedere maand wordt de maandbrief per mail verzonden. Hierin staat voor de ouders belangrijke informatie. De nieuwsbrief wordt tevens op de website gezet.

Merken van eigendommen
Het is handig om op de spullen van het kind waar mogelijk de naam te zetten ( broodtrommeltje, beker, fruitbakje, jas, ed.), zo weten we bij twijfel van wie iets is.

Overblijven
Nadat de kinderen met de leerkracht hebben gegeten in de klas, verzorgt Norlandia de sport- en spelactiviteiten voor buiten en binnen. Indien u wilt dat uw kind overblijft op school, dan zijn hier extra kosten aan verbonden. kijk voor meer informatie op https://Norlandia.nl

Parnassys                                                                                             
Wij gebruiken op school het digitale leerlingvolgsysteem Parnassys. In dit systeem komen de gegevens van het kind te staan, dit is deels toegankelijk voor ouders. Het systeem vervangt niet de contactmomenten met de leerkracht, maar is slechts een aanvulling hierop. Als er een gesprek is geweest met ouders dan maakt de leerkracht een verslag in Parnassys.

In het ouderportaal zijn ook administratieve gegevens te zien. Indien u deze aan wilt passen, kunt u dat door middel van een link aan ons doorgeven.

U kunt als volgt gebruik maken van het ouderportaal:

De ouders kunnen inloggen in het ouderportaal van het Parnassys. De inlogcode kunt u aanvragen bij y.andreas@montessorischooltuinstad.nl. U krijgt dan een link naar ‘Parnassys’ waarmee u een gebruikersnaam en wachtwoord kunt activeren.

Pauzehap
Halverwege de ochtend wordt er fruit gegeten en wat gedronken. ’s Ochtends worden deze spullen, voorzien van naam, in de mand (oid) bij de klas geplaatst. Het kan zijn dat er in de klas andere afspraken over worden gemaakt. Gedurende 20 weken in het schooljaar ontvangen we via EU-Schoolfruit gratis groente en fruit. Dit stimuleert kinderen samen groente en fruit te eten in de klas. 

Persoonlijke eigendommen
Het is niet wenselijk om kostbaarheden mee naar school te nemen. Indien dit wel gebeurt, kunnen we hier geen verantwoordelijkheid voor dragen.

Middenbouw & bovenbouw
Etuis of pennenbakjes mogen mee naar school, mits ze in het laatje passen.
Mobiele telefoons mogen mee naar school, maar blijven (op stil) in de tas. Ze mogen zonder toestemming niet gebruikt worden onder schooltijd.

Privacy
In verband met de privacy-wetgeving wordt er weinig beeldmateriaal gepubliceerd van de kinderen. Indien we dit wel doen, zal er altijd toestemming worden gevraagd.

Schoolmelk
Campina levert vanaf het schooljaar 2020-2021 geen schoolmelk meer in het basisonderwijs.

Schoolzwemmen
In de middenbouw hebben ze naast gymnastiek ook nog schoolzwemmen. De zwemlessen voor de middenbouwgroepen zijn verdeeld over het jaar. De leerkrachten zullen zelf het rooster kenbaar maken.

Speelgoed
Er zijn speciale speelgoedmiddagen waarop de kinderen speelgoed mee mogen nemen van huis. Vaak is dat de laatste dag voor de vakantie. De leerkrachten zullen dit vooraf aangeven.

Toilet
Onderbouw
We gaan er van uit dat uw kind zindelijk is, zelfstandig naar het toilet gaat en het netjes achterlaat. Kinderen wassen hun handen na toiletgebruik. Het kind doet een WC-ketting om, zodat andere kinderen en de leerkracht weten dat het toilet bezet is. Natuurlijk gebeuren er wel eens ongelukjes, hiervoor hebben we op school (beperkt) reservekleding. Deze ontvangen we graag z.s.m. weer schoon terug. Wanneer een kind nog regelmatig een ongelukje heeft, kan het handig zijn wat extra kleding in de tas mee te geven.

Midden- en bovenbouw
We stellen het op prijs als ook de jongens het toilet zittend gebruiken. De toiletten blijven zo fris en hoeven niet meer belemmerend te werken.

Tuinstad-app
Belangrijk nieuws publiceren wij in de Tuinstad-app. Hierin is bijvoorbeeld ook de kalender te vinden. Daarnaast kunnen ouders via de app intekenen voor de gesprekken. De app is te downloaden via Google Play Store of de App Store.

Verlof
Voor extra verlof buiten de schoolvakanties, kunt u vooraf een formulier invullen, dit formulier is te verkrijgen bij de conciërge. Pas wanneer er schriftelijke toestemming is van de directeur, is het verlof geoorloofd.

Verjaardag
Onderbouw
Als een kind jarig is, wordt de verjaardag gezellig in de klas gevierd. Wanneer een kind in het weekend of een vakantie jarig is, graag even met de leerkracht overleggen over de dag dat de verjaardag op school gevierd wordt. De jarige krijgt een mooie verjaardagsmuts en wordt in de klas in het zonnetje gezet. Kinderen mogen in de klas trakteren en daarna met hun traktatie langs de andere leerkrachten uit de onderbouw, de directeur, conciërges, de peuterjuffen en de Intern begeleider. Wij streven naar gezonde traktaties (iets kleins) voor de kinderen en ook voor de leerkrachten. Op de website www.gezondtrakteren.nl vindt u veel leuke suggesties hiervoor.

Uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje worden buiten de school uitgedeeld om teleurstelling van niet uitgenodigde kinderen te voorkomen.

Midden- en bovenbouw
De kinderen mogen in de klas trakteren en de klassen (van hun eigen bouw en oude juf/meester) rond. Ook voor de hogere groepen geldt dat we graag gezonde traktaties zien.

 

Mochten er nog onduidelijkheden zijn of vragen, dan kunt u dat met de leerkracht na schooltijd bespreken of een afspraak maken.Abeelweg 225

3053 PA Rotterdam

010 4180862

tuinstad@nullmontessorischooltuinstad.nl