Maria Montessori

Maria Montessori

Het montessorionderwijs is ontwikkeld door Maria Montessori (1870-1952), de eerste vrouwelijke arts in Italië. In 1904 schrijft ze haar eerste boek over opvoeding en onderwijs, “Pedagogische Antropologie”. Ze is dan hoogleraar in de antro...

Lees verder

Montessorikenmerken

Montessorikenmerken

Op Montessorischool Tuinstad wordt gewerkt volgens de principes van Maria Montessori. Hieronder volgt een korte omschrijving van een aantal van die kenmerken. Uitgebreidere informatie kunt u lezen in onze schoolgids. Werken in eigen tempo en op eigen niv...

Lees verder

Veelgestelde vragen

Hieronder behandelen we de meest gestelde vragen met betrekking tot het montessorionderwijs. Wat is het grootste verschil tussen klassikaal onderwijs en montessorionderwijs? Het klassikale onderwijs kiest voor kennisoverdracht aan een hele groep t...

Lees verder


Abeelweg 225

3053 PA Rotterdam

010 4180862

tuinstad@nullmontessorischooltuinstad.nl