Interne begeleiding & remedial teaching

Op Montessorischool Tuinstad wordt de leerlingzorg gecoördineerd door de intern begeleider Ilona Oostdijk. Zij is, naast haar vele jaren ervaring in het onderwijs, speciaal opgeleid voor deze verantwoordelijke taak. Zij is eerste aanspreekpunt voor d...

Lees verder

Oudergesprekken

Er zijn op Montessorischool Tuinstad drie formele gespreksrondes: In oktober zijn er startgesprekken. We investeren graag aan het begin van het jaar in de relatie tussen ouder, kind & leerkracht. In dit gesprek maken we kennis met elkaar, bespre...

Lees verder

Leerlingvolgsysteem

Op Montessorischool Tuinstad volgen we de kinderen op twee manieren: Leerlingenvolgsysteem:Op onze school werken we met het IEP-leerlingvolgsysteem. De resultaten van (half) jaarlijkse toetsen zijn onderwerp van gesprek in de groepsbespreking tussen inte...

Lees verder

Hoog- en meerbegaafde kinderen (Minerva)

Montessorichool Tuinstad is één van de Minerva scholen van stichting BOOR.Als Minerva-school zorg je voor een passend aanbod van meerbegaafde leerlingen. Deze leerlingen leren vaak op een andere manier en in een ander tempo. Tevens kijken zi...

Lees verder

Passend Onderwijs

Passend Onderwijs is simpelweg gezegd: 'Onderwijs dat passend is voor ieder kind'. Het basisonderwijs is verplicht om ieder kind een passend onderwijsaanbod te bieden. Dit kan binnen de eigen school zijn of buiten de eigen school. PPO-Rotterdam ondersteu...

Lees verder

Huiswerk

Binnen de montessorivisie staat centraal dat opvoeding en onderwijs in elkaars verlengde liggen. Op school voeden we een beetje op en we vertrouwen erop dat ouders thuis ook wat onderwijzen. We vinden het goed dat kinderen thuis ook leren en huiswerk mak...

Lees verder


Abeelweg 225

3053 PA Rotterdam

010 4180862

tuinstad@nullmontessorischooltuinstad.nl