Leerlingvolgsysteem

Op Montessorischool Tuinstad volgen we de kinderen op twee manieren:

Leerlingenvolgsysteem:
Op onze school werken we met het IEP-leerlingvolgsysteem. De resultaten van (half) jaarlijkse toetsen zijn onderwerp van gesprek in de groepsbespreking tussen intern begeleidster en leerkracht. Het kan zijn dat er aan de hand hiervan een remediërend programma wordt opgesteld. De toetsgegevens worden met de ouders gedeeld.

Dagelijkse observaties:
Tijdens het werken wordt er door de leerkrachten goed geobserveerd. Deze waarnemingen worden weer gebruikt in het verdere leerproces. Bijzonderheden hierin worden genoteerd en eventueel met ouders besproken.

 

Terug

Abeelweg 225

3053 PA Rotterdam

010 4180862

tuinstad@nullmontessorischooltuinstad.nl