Huiswerk

Binnen de montessorivisie staat centraal dat opvoeding en onderwijs in elkaars verlengde liggen. Op school voeden we een beetje op en we vertrouwen erop dat ouders thuis ook wat onderwijzen.

We vinden het goed dat kinderen thuis ook leren en huiswerk maken, maar willen dat zeker niet overvoeren. We vinden het zaak dat er thuis nog ruimte is voor andere zaken dan school.

Op de montessorischool geloven we in een verantwoordelijke houding ten opzichte van het werk dat gemaakt moet worden. Het is belangrijk dat kinderen zelf oog krijgen voor hun leerproces. Ze leren en werken voor zichzelf en niet voor de leerkracht of ouder.  We denken dat zo'n houding tot een goede basis voor het voortgezet onderwijs behoort.

In de middenbouw vragen we ouders thuis zo veel mogelijk te lezen met de kinderen en om de keer- en deeltafels te oefenen. Indien er extra oefening in bepaalde vakken nodig is, zal de leerkracht u hiervoor benaderen.

In de bovenbouw wordt er eveneens huiswerk gegeven om extra te oefenen. De topografie-toetsen moeten thuis geleerd worden en worden op school overhoord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug

Abeelweg 225

3053 PA Rotterdam

010 4180862

tuinstad@nullmontessorischooltuinstad.nl