Oudergesprekken

Er zijn op Montessorischool Tuinstad drie formele gespreksrondes:

In oktober zijn er startgesprekken. We investeren graag aan het begin van het jaar in de relatie tussen ouder, kind & leerkracht. In dit gesprek maken we kennis met elkaar, bespreken we de eerste ervaringen en wat de aandachtspunten zijn voor het komend jaar.

Medio februari gaan de verslagen mee naar huis. Daarbij hoort natuurlijk een rapportgesprek waarin we zoveel mogelijk het verslag toelichten.

Aan het eind van het schooljaar (juni/ juli) gaat het tweede verslag mee. De gesprekken hierbij zijn optioneel. Indien de leerkracht het nodig vindt, wordt u uitgenodigd voor een gesprek. U kunt natuurlijk ook zelf een gesprek aanvragen.

We vinden het goed om de leerling te betrekken in het leerproces en zullen hem of haar dan ook (deels) bij de gesprekken betrekken.

U bent altijd vrij om tussendoor een extra gesprek aan te vragen bij de leerkracht.

 

 

 

 

Terug

Abeelweg 225

3053 PA Rotterdam

010 4180862

tuinstad@nullmontessorischooltuinstad.nl