Montessorikenmerken

Montessorikenmerken

Op Montessorischool Tuinstad wordt gewerkt volgens de principes van Maria Montessori. Hieronder volgt een korte omschrijving van een aantal van die kenmerken. Uitgebreidere informatie kunt u lezen in onze schoolgids.

Werken in eigen tempo en op eigen niveau
Binnen het montessorionderwijs proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkeling van het kind. Kinderen die sneller kunnen, mogen vooruit. Kinderen die meer moeite met de stof hebben, krijgen meer tijd het zich eigen te maken. 

Werken in heterogene groepen
In een montessorischool wordt er uitsluitend gewerkt met verschillende jaargroepen in één groep. De jongsten leren van de oudsten en de oudsten leren zich verantwoordelijk op te stellen. Deze manier van werken maakt dat de kinderen op sociaal gebied een goede basis meekrijgen.

Zelfstandigheid
De kinderen krijgen de vrijheid en de gelegenheid om zelf te ontdekken, te doen en te ervaren. Dit wil niet zeggen dat kinderen alleen maar doen wat ze willen. Aan het montessorisysteem ligt een strakke structuur en discipline ten grondslag. ‘Leer mij het zelf te doen’ is een uitgangspunt van het montessorionderwijs. De leerkracht schept voorwaarden voor een veilige en uitdagende leeromgeving afgestemd op het kind, met als doel het kind op te leiden tot zelfstandigheid.

Montessorimateriaal

De montessorigroep kent veel mooie materialen, wat het onderwijsproces een stuk gemakkelijker maakt. Dit materiaal is aantrekkelijk van vorm en kleur, overzichtelijk, bevordert de zelfwerkzaamheid, is zelfcorrigerend en oefent het organisatorisch vermogen. Iedere klas heeft zijn eigen materiaal zowel in hoeveelheid als in niveau. 

Onderwijs & opvoeding
Onderwijs en opvoeding liggen in elkaars verlengde. Op school voeden we op en we hopen dat ouders thuis ook onderwijzen. Een goede samenwerking tussen ouder en school is een voorwaarde voor een goede ontwikkeling van het kind.

NMV

Montessorischool Tuinstad is aangesloten bij de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV): www.montessori.nl.

 

 

Terug

Abeelweg 225

3053 PA Rotterdam

010 4180862

tuinstad@nullmontessorischooltuinstad.nl