Aanmelden & instromen

Aanmelden & instromen

Aanmelden:

Als u uw kind aan wilt melden voor onze school, kunt u gebruik maken van de volgende twee formulieren:

We zullen u bij de aanmelding een bevestiging van ontvangst sturen. Heeft u dit niet ontvangen, neemt u dan contact op met de school.

Kinderen hoeven pas vanaf drie jaar aangemeld te worden. Eerdere aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Let op!

 • Aanmelden is nog geen inschrijving. Aan de hand van het aanmeldformulier zal er binnen 6 weken (eventueel met een verleninging van 4 weken) onderzocht worden of we uw kind het onderwijs kunnen bieden dat hij of zij nodig heeft.
 • In het schoolondersteuningsproefiel (SOP) op deze website (onder documenten) vindt u wat de school extra kan bieden aan ondersteuning.
 • Contact met de voorschool (KDV of peuteropvang) of de oude basisschool behoort tot de onderzoeksprocedure. Kinderen die instromen vanaf een andere basisschool komen vaak een dag op proef.
  De school zal uiteindelijk contact met u opnemen over het vervolg.

 

Zorgplicht:

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, en wij zijn de school van uw eerste voorkeur, hebben wij zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.

Wij hebben geen zorgplicht:

· Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website of schoolgids hebben aangegeven dat we vol zitten. (zie hieronder)

· Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs. Op onze school is dat het montessoriconcept.

 Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.

Beperkingen mbt. de groepsgrootte:

 • Voor de onderbouw houden we een cohort van maximaal 44 leerlingen per leerjaar aan. 
  De laatste 6 weken voor de zomervakantie komen
  nieuwe
  4-jarigen slechts wennen, zij starten pas fulltime ná de zomervakantie.
   
 • Voor de middenbouw (groep 3-4-5) geldt er een gemiddelde groepsgrootte van max. 26 leerlingen. 
  (Er is slechts ruimte voor zij-instromers als het cohort minder dan 44 leerlingen heeft).
  Momenteel is er een wachtlijst voor de middenbouw. Indien er ruimte ontstaat zullen de kinderen op volgorde van aanmelding worden aangenomen.
 • Voor de bovenbouw (groep 6-7-8) geldt er een gemiddelde groepsgrootte van max. 26 leerlingen. 
  (Er is slechts ruimte voor zij-instromers als het cohort minder dan 44 leerlingen heeft).

Naast deze limitering, wordt er ook gekeken naar de cohorten per leerjaar. Hierbij geldt voor zij-instromers een maximum van 44 leerlingen per cohort.  

Er zal hierop hooguit een uitzondering gemaakt worden als er meerdere kinderen uit een gezin moeten worden geplaatst. 

Wenmomenten:
Er is bij wet geregeld dat wendagen (maximaal 5) mogen plaatsvinden vanaf 3 jaar en 10 maanden. Indien uw zoon of dochter ingeschreven is, zal de leerkracht in deze periode contact met u opnemen om een aantal wendagen in te plannen.

Instroommoment:
In de laatste zes weken vóór de zomervakantie stromen er geen kleuters meer in onze onderbouwgroepen. De groepen zijn dan té vol en we willen de instromende leerlingen een rustige start geven. Houdt u hier dus rekening mee in uw agenda en in de afspraken met de voorschoolse organisatie.

Terug

Abeelweg 225

3053 PA Rotterdam

010 4180862

tuinstad@nullmontessorischooltuinstad.nl