Aanmelden & instromen

Aanmelden & instromen

Aanmelden:

Nieuwe ouders laten we graag eerst onze school zien. Hiervoor kunt u zich inschrijven voor een van de informatieochtenden. Mocht u uw kind hierna willen aanmelden, dan kunnen we u een aanmeldformulier meegeven.

Wanneer uw kind al op een andere basisschool zit, maken we graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u een mail sturen naar tuinstad@montessorischooltuinstad.nl.

Kinderen hoeven pas vanaf drie jaar aangemeld te worden. Eerdere aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Let op!

 • Aanmelden is nog geen inschrijving. Aan de hand van het aanmeldformulier zal er binnen 6 weken (eventueel met een verleninging van 4 weken) onderzocht worden of we uw kind het onderwijs kunnen bieden dat hij of zij nodig heeft.
 • In het schoolondersteuningsproefiel (SOP) op deze website (onder documenten) vindt u wat de school extra kan bieden aan ondersteuning.
 • Contact met de voorschool (KDV of peuteropvang) of de oude basisschool behoort tot de onderzoeksprocedure. Kinderen die instromen vanaf een andere basisschool komen vaak een dag op proef.
  De school zal uiteindelijk contact met u opnemen over het vervolg.

Zorgplicht:

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, en wij zijn de school van uw eerste voorkeur, hebben wij zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.

Wij hebben geen zorgplicht:

· Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website of schoolgids hebben aangegeven dat we vol zitten. (zie hieronder)

· Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs. Op onze school is dat het montessoriconcept.

Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u alle relevantie informatie rondom uw kind met ons deelt en u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.

Beperkingen mbt. de groepsgrootte:

 • Voor alle bouwen houden we een cohort van maximaal 44 leerlingen per leerjaar aan. 
 • Er is slechts ruimte voor zij-instromers als het cohort minder dan 44 leerlingen heeft. Er zal hierop hooguit een uitzondering gemaakt worden als er meerdere kinderen uit een gezin moeten worden geplaatst. 
 • In de onderbouw is er slechts ruimte voor zij-instromers als er op moment van instromen minder dan 30 leerlingen in de groep zitten en de gemiddelde groepsgrootte aan het eind van het schooljaar kleiner zal zijn dan 32 leerlingen. Er zal hierop hooguit een uitzondering gemaakt worden wanneer het een verhuizing (van een andere montessorischool) betreft en als er meerdere kinderen uit een gezin moeten worden geplaatst. 
 • Voor de middenbouw (groep 3-4-5) en bovenbouw (groep 6-7-8) geldt er een gemiddelde groepsgrootte van max. 26 leerlingen. 
 • Voor schooljaar 2024-2025 hebben wij geen ruimte in leerjaar 4 en leerjaar 6. Voor deze leerjaren hebben wij een wachtlijst. Indien er ruimte ontstaat zullen de kinderen op volgorde van aanmelding worden aangenomen.
 • Er is bij wet geregeld dat wendagen (maximaal 5) mogen plaatsvinden vanaf 3 jaar en 10 maanden. Indien uw zoon of dochter ingeschreven is, zal de leerkracht in deze periode contact met u opnemen om een aantal wendagen in te plannen.

Instroommoment:
In de laatste zes weken vóór de zomervakantie stromen er geen nieuwe kleuters meer in in onze onderbouwgroepen. De groepen zijn dan té vol en we willen de instromende leerlingen een rustige start geven. Kinderen die in de laatste 6 weken voor de zomervakantie 4 worden starten dus pas ná de zomervakantie. Houdt u hier rekening mee in uw agenda en in de afspraken met de voorschoolse organisatie.

Terug

Abeelweg 225

3053 PA Rotterdam

010 4180862

tuinstad@nullmontessorischooltuinstad.nl